Official

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir lügat olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” manaına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet işlerinde kullanılırdı. Orantı Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak sinein kullanılmaya… Read more“Official”